Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in statističnih meritev, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih
Partnerji
Izvajalci projekta

Izvajalci projekta

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport opravlja upravne in strokovne naloge na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, izobraževanja odraslih,  visokošolskega izobraževanja, znanosti ter športa.


         

 

http://www.mizs.gov.si/ 


Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je javni zavod, ki izvaja naloge nacionalne agencije programa Erasmus+ za področje izobraževanja, usposabljanja in športa ter naloge nacionalne kontaktne točke za program Evropa za državljane. CMEPIUS skrbi tudi za izvajanje različnih programov štipendiranja ter za podporne aktivnosti prej navedenim programom.


 

 

 

 

 

http://www.cmepius.si/

 

Študentska organizacija Slovenije

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je stanovska organizacija vseh slovenskih študentov in se kot taka zavzema za uresničevanje interesov približno 80.000 študentov slovenskih fakultet, akademij, visokih in višjih strokovnih šol ter visokošolskih zavodov v tujini. Z Zakonom o skupnosti študentov je bila ustanovljena že leta 1994, s polnim zagonom pa se je ideja o enotnem zastopanju študentov na nacionalni ravni začela uresničevati po sprejetju nove Študentske ustave novembra 2002. V skladu s Študentsko ustavo se v ŠOS združujejo študentske organizacije univerz, samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, študentske organizacije lokalnih skupnosti ter interesne oblike povezovanja študentov. Trenutno ŠOS tako vključuje Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru, Svet študentskih klubov in Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem.

Vsaka organizacija, članica ŠOS, sooblikuje delovanje krovne organizacije skozi imenovanje in aktivno participacijo svojih predstavnikov v organih ŠOS, obenem pa skrbi za uspešno uresničevanje študentskih interesov na lastni univerzitetni oziroma lokalni ravni. ŠOS si kot krovna študentska organizacija prizadeva vplivati zlasti na izboljšanje študijskih razmer in možnosti za študij, socialnega položaja študentov ter razvoj obštudijskih in interesnih dejavnosti. Te cilje uresničuje predvsem z aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju nacionalne politike in programov na področju visokošolskega izobraževanja, štipendiranja, študentskega bivanja in študentskega dela. Veliko pozornosti posveča tudi problematiki zdravstvenega varstva študentov in zaposlovanju mladih diplomantov.

Pri urejanju posameznih vprašanj je sodelovanje najaktivnejše z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Da bi bilo uresničevanje na nacionalni ravni sprejetih odločitev kar se da učinkovito, uspešno in hitro tudi na univerzitetni ter lokalni ravni, študentske organizacije univerz in študentski klubi njihovo izvajanje na teh ravneh usklajujejo v okviru organov ŠOS. Hkrati se intenzivno povezujejo tudi s študentskimi sveti univerz ter drugimi pomembnimi študentskimi telesi in združenji.


 

 

 

 

 

 

http://www.studentska-org.si/

 

 

Projektni svet EVROŠTUDENT VI

Projektni svet bo usmerjal izvajanje programa aktivnosti za izvedbo posamezne faze raziskave ter razpravljal in sprejemal poročilo o opravljenih aktivnostih.

Projektni svet EVROŠTUDENT VI sestavljajo:

vodja:

 • dr. Alenka Flander, CMEPIUS;

ter člani:

 • dr. Stojan Sorčan, v. d. generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo (MIZŠ);
 • dr. Erika Rustja, vodja Sektorja za visoko šolstvo, Direktorat za visoko šolstvo (MIZŠ);
 • mag. Ksenja Hauptman, Sekretariat (MIZŠ);
 • mag. Saša Zabukovec, Sektor za visoko šolstvo, Direktorat za visoko šolstvo (MIZŠ);
 • dr. Maja Keržan, Sektor za visoko šolstvo, Direktorat za visoko šolstvo (MIZŠ);
 • Marjan Vidrih, Sektor za višje šolstvo in izobraževanje odraslih, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (MIZŠ);
 • Jasmina Poličnik, Skupnost višjih strokovnih šol;
 • Jelena Štrbac Nemec, Študentska organizacija Slovenije;
 • Zala Sečnik, Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS);
 • Astrid Prašnikar, Združenje študenskih domov Slovenije;
 • Mitja Ravnik, Sektor za vseživljenjsko učenje, Direktorat za trg dela in zaposlovanje (MDDSZ);
 • prof. dr. Goran Turk, Rektorska konferenca RS;
 • Andreja Kozmelj, Sektor za demografske in socialne statistike; Statistični urad RS;
 • Gabrijel Glavica, Skupnost samostojnih visokošolskih zavodov.